Warning: Undefined array key "background_color" in /home/platne/serwer20664/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "background_color" in /home/platne/serwer20664/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87
Original (2)

Jak długo pracownik może być w delegacji? Praca poza miejscem zamieszkania bywa trudnym zadaniem

Jak długo pracownik może być w delegacji

Firmowe obowiązki, nie zawsze wykonywane są w biurze. Przedsiębiorstwa branż budowlanych, usługowych czy przemysłowych, często realizują projekty poza obszarem bazowym. Wiąże się to z pracą w delegacji. Choć zwykle gdy słyszymy to pojęcie, myślimy o krótkotrwałej nieobecności pracownika w firmie, może ono obejmować znacznie dłuższy okres. Dłuższy, ale jak bardzo? Spróbujemy odpowiedzieć w artykule…

Delegacja w świetle prawa

Nie ma jednoznacznej definicji podróży służbowej. Można jednak wywnioskować ją z innego zapisu Kodeksu pracy. Zgodnie z Art. 77(5) par. 1 k.p. pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków i zadań służbowych poza stałym miejscem pracy lub miejscowością, w której usytuowana jest siedziba firmy. Wynika więc z tego fakt, że podróż służbowa dotyczy wyjazdu poza stałe miejsce pracy w celu wykonania zleconego przez firmę zadania.

Podstawowym kryterium klasyfikacji podróży, jako wyjazd służbowy jest miejsce docelowe. Przyznanie delegacji może mieć różne kryteria, w zależności od charakteru pracy. Przykładowo:

  • osoba pracująca w warunkach biurowych, w stałej siedzibie firmy zostanie wysłana w podróż służbową gdy będzie musiała przemieścić się do sąsiedniej miejscowości,
  • pracownik terenowy, wykonujący zadania na obszarze konkretnego województwa, pojedzie w delegację, gdy zostanie wysłany poza swój obszar działań.

Kto ponosi koszty?

Wyjazd w delegację w całości finansowany jest przez pracodawcę. Musi on zapewnić odpowiednie kwatery pracownicze (https://kwatery-pracownicze-pruszkow.pl) na czas pracy, a także wypłacić dietę przysługującą podczas takich działań.

Wysokość diety krajowej wynosi obecnie 30 zł. Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi 8-12 godzin, wypłacana jest połowa tej kwoty. Świadczenie może zostać pomniejszone gdy pracownik będzie miał zapewnione posiłki. W przypadku śniadań i kolacji finansowanych w ramach zakwaterowania pracowniczego(https://kwatery-pracownicze-pruszkow.pl) można obniżyć wysokość diety o odpowiednio 25% kwoty. Zapewnienie obiadów wiąże się z obcięciem świadczenia o połowę wartości.

Jak długo może trwać delegacja?

O ile kodeks pracy dość klarownie reguluje kwestię przygotowania wyjazdu delegacyjnego, niestety w kwestii długości takiego pobytu nie dostaniemy żadnych wskazówek. Ustawa nie ogranicza wprost długości wyjazdów służbowych, oznacza to, że czas ich trwania nie jest istotny z punktu widzenia prawa.

Eksperci wskazują jednak, że taki tryb pracy nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące. Jako argument przywołują art. 42 par.4 k.p. Przepis ten nie dotyczy jednak bezpośrednio czasu podróży służbowej, więc niektórych przypadkach pracownicy muszą liczyć się z dłuższym pobytem.