Warning: Undefined array key "background_color" in /home/platne/serwer20664/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "background_color" in /home/platne/serwer20664/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87
Original (2)

Kiedy przysługuje delegacja pracownikowi?

Kiedy przysługuje delegacja pracownikowi?

W trakcie pracy, szczególnie w branżach przemysłu, budownictwa czy usług trzeba liczyć się z możliwością wyjazdu w delegację. To specyficzny typ działań, który realizowany jest poza stałym miejscem pracy. Delegacja wymaga przeprowadzenia kilku formalności oraz zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków. Obowiązki te spoczywają na przedsiębiorcy. Istotną kwestią jest również wyznaczenie, w jakich sytuacjach mamy do czynienia z wyjazdem służbowym. Jak zostało to rozwiązane w świetle prawa?

Kiedy mówimy o delegacji pracownika?

Do określenia charakteru wyjazdu wykorzystywane są przepisy kodeksu pracy. Wskazuje on, że delegacja jest zadaniem służbowym wykonywanym poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem jego pracy. Zapis ten może powodować nieco odmienną interpretację, w zależności od stylu wykonywanych działań…

Jeśli standardowo realizujemy obowiązki w obrębie biura, o wyjeździe służbowym mowa będzie już w przypadku opuszczenia danej miejscowości. Nawet kilkugodzinny pobyt w tym przypadku kwalifikuje się jako delegację. Sprawa wygląda inaczej w odniesieniu do pracowników, którzy swoje obowiązki wykonują na określonym obszarze. Przykładowo, gdy robotnik realizuje pomiary w obrębie jednego województwa, o wyjeździe delegacyjnym mówimy wówczas, gdy zostanie on zobligowany do pracy poza tym terenem.

Delegacja i oddelegowanie – czy oba pojęcia są równoważne?

Oprócz wyjazdu w delegację pracownicy mogą spotkać się również z oddelegowaniem. Choć pojęcia te brzmią podobnie, ich znaczenie nieco się różni.

Wyjazd w delegację dotyczy prac poza stałym stanowiskiem, które mają charakter incydentalny. W tym przypadku, stałe miejsce pracy pozostaje bez zmian, a pracownik zobowiązany jest jedynie do jednorazowego wykonania czynności firmy w określonej lokalizacji.

Oddelegowanie wiąże się z dłuższym przeniesieniem personelu w konkretne miejsce. W takim przypadku zmienione zostają zapisy w umowie o pracę, które wskażą nowe standardowe miejsce realizacji działań. 

Jakie zadania spoczywają na pracodawcy?

Podczas delegacji, właściciel firmy musi zadbać o odpowiednie warunki do pracy dla personelu. W skład jego obowiązków można zaliczyć między innymi:

  • rezerwację kwater pracowniczych,(https://kwatery-pracownicze-pruszkow.pl/) niekiedy również zamówienie posiłków na czas delegacji,
  • wypłatę diety – dodatkowej kwoty zależnej od ilości dni delegacji na pokrycie kosztów wyżywienia,
  • zapewnienie transportu na miejsce pracy, lub zwrot kosztów przejazdu, w przypadku, gdy pracownik przyjedzie na własny koszt,
  • obsługę przewozów robotników z bazy noclegowej na miejsce działań.