Warning: Undefined array key "background_color" in /home/platne/serwer20664/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "background_color" in /home/platne/serwer20664/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87
Original (2)

Kiedy delegacja a kiedy oddelegowanie? Wyjaśniamy różnice między tymi sposobami pracy

Kiedy delegacja a kiedy oddelegowanie?

Niezależnie od stanowiska, w trakcie zatrudnienia możemy spotkać się zarówno z pojęciem delegacji jak i oddelegowania. Choć oba sformułowania odnoszą się do wykonywania obowiązków poza stałym miejscem zatrudnienia, ich definicje nie są tożsame. Kiedy stosuje się oddelegowanie, a kiedy wyjazd służbowy? I jakie prawa przysługują pracownikowi w związku ze wspomnianymi trybami pracy? Sprawdzimy to w dzisiejszym artykule…

Delegacja a oddelegowanie – czym to się różni?

Podróż służbowa, czyli inaczej delegacja zgodnie z art 77 [5] par.1 kp to sposób pracy polegający na wykonaniu zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem zatrudnienia. Wyjazd realizowany jest na polecenie pracodawcy i to w zakres jego obowiązków wchodzi pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, wliczając w to transport na miejsce, wynajęcie kwater pracowniczych, posiłki oraz dietę. 

Oddelegowanie z kolei jest zjawiskiem wysłania członków personelu na dłuższy okres pracy w innym miejscu niż to, które zostało określone w pierwotnie zawartej umowie o pracę. W takim przypadku kierownik przedsiębiorstwa ma obowiązek zmiany warunków umowy dołączając odpowiedni aneks. Relokacja pracowników może mieć zarówno krajowy, jak i międzynarodowy zasięg. 

W przypadku delegacji pracodawca ma pewne obowiązki

Koszty wyjazdu służbowego, niezależnie od jego długości muszą zostać w całości pokryte przez pracodawcę. Wiąże się to zarówno z ustaleniem, jak i opłaceniem środka transportu, rezerwacją noclegów pracowniczych, wypłatą diety bądź zapewnieniem wyżywienia, a także pokryciem kosztów dojazdu z hotelu na nowe miejsce pracy.

Istnieją 2 możliwości rozliczania takich usług. W pierwszej to pracodawca samodzielnie załatwia zakwaterowanie, wyżywienie i transport, przez co robotnicy nie ponoszą żadnych kosztów bytowych, a przy całodobowym wyżywieniu nie przysługuje im także dieta. Rozliczenie wyjazdu można także przeprowadzić na podstawie faktur i rachunków pracownika – wówczas wszelkie poniesione opłaty zostaną mu zwrócone.

Oddelegowanie międzynarodowe – jak się to rozlicza?

Przy oddelegowaniu pracownika, które nie trwa dłużej niż 183 dni, pensja może zostać opodatkowana na zasadach obowiązujących w Polsce. Jednak podczas dłuższego pobytu za granicą, rozliczanie wypłaty odbywa się na podstawie lokalnych przepisów panujących w aktualnym miejscu pracy.

Od tej reguły jest jednak wyjątek, dotyczący oddelegowania pracownika do państw UE na okres do 2 lat. Po uzyskaniu w polskim oddziale ZUS formularza A1 pracodawca nie potrąca składek z wynagrodzenia pracownika. Jeśli więc ten nie posiada dokumentu, pensja musi być rozliczana zgodnie z przepisami panującymi w kraju, gdzie świadczona jest praca.